fairway (G03)

Objednací číslo 4440G03
Výsevek cca 3 kg / 100 m2
RSM4.4.4
Cena
167 Kč / kg

Travní směs pro dráhy golfových hřišť. Je složena z jemně až středně jemných odrůd jílků vytrvalých, kostřav červených a lipnic lučních. Travní směs s velmi dobrou odolností vůči zátěži a letním přísuškům.

Složení směsi

lipnice luční
Poa pratensis
Marauder 30 %
jílek vytrvalý
Lolium perenne
Lolius 30 %
RSM - Travní směsi sestavené na základě oficiálních testů a doporučení německé FLL.
- Nově zařazené odrůdy
PreGerm - Speciálně upravené osivo s urychlenou vzcházivostí až o 7 dní.
Uvedené ceny jsou velkoobchodní ceny bez DPH.
« Zpět na seznam produktů