buy window 10 key online Here you will get the 100% Genuine Windows 10 Product Activation Keys, Office 2016 Product Keys. Windows 8.1 Product keys are on promotion buywindows10key Windows 10 Home Key Office Professional Key sale buy Office Professional 2013 Key http://www.productkeysale.com buy cheap windows 10 key buy cheap office 2016 key buy cheap office 2013 key purchase Windows 10 Professional key

psineček obecný

(Agrostis capillaris)
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris

Obecná charakteristika:

  • Velmi nízká, výběžkatá tráva vytvářející krátké podzemní výběžky
  • Čepel 2 mm široká (liší se podle odrůdy)
  • Doba klíčení osiva 15–25 dnů, v závislosti na podmínkách
  • Vytváří velmi hustý travní drn (podmínkou je intenzivně kosený trávník)
  • Je vhodný pro všechny typy půd (podmínkou dobrého růstu je zásobní vyhnojení především dusíkem)
  • Jedná se o světlomilný druh, který vyžaduje dostatečný přísun vody
  • Snáší velmi nízké sečení na výšku 4–6 mm
  • Využívá se především na greeny golfových hřišť

Denso

Vytváří velmi jemný a hustý trávník středně zelené barvy. Je odolný proti napadení plísní sněžnou a listovými skvrnitostmi má vysokou toleranci k nízkému sečení na výšku 4 mm. Je vynikající jako monokultura, ale i ve směsích s kostřavou červenou pro použití především na golfových greenech.

Polana

Špičková odrůda psinečku obecného (tenkého) s vynikajícími výsledky v RSM seznamu doporučených odrůd. V systému hodnocení RSM byla vyhodnocena jako nejpomaleji rostoucí psineček s nejjemnější strukturou listové čepele ze všech zkoušených odrůd. Má využití nejen na golfových greenech, ale lze ji použít i do ostatních travních směsí, kterým dodá vysoký standard kvality. Velmi dobře odolává napadení rzí a kornatkou travní, a tím významně snižuje náklady na postřiky proti chorobám.

Vivaldi

Vhodný na všechny typy půd s vysokou tolerancí k nízkému sečení. Vytváří velmi jemný a hustý trávník středně zelené barvy. Je odolný proti napadení plísní sněžnou a listovými skvrnitostmi. Dosahuje minimálních denních přírůstků, je tzv. „100% Short growth“. Je vynikající jako monokultura, ale i ve směsích s kostřavou červenou pro použití především na golfových greenech.