psineček obecný

(Agrostis capillaris)
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris

Obecná charakteristika:

  • Velmi nízká, výběžkatá tráva vytvářející krátké podzemní výběžky
  • Čepel 2 mm široká (liší se podle odrůdy)
  • Doba klíčení osiva 15–25 dnů, v závislosti na podmínkách
  • Vytváří velmi hustý travní drn (podmínkou je intenzivně kosený trávník)
  • Je vhodný pro všechny typy půd (podmínkou dobrého růstu je zásobní vyhnojení především dusíkem)
  • Jedná se o světlomilný druh, který vyžaduje dostatečný přísun vody
  • Snáší velmi nízké sečení na výšku 4–6 mm
  • Využívá se především na greeny golfových hřišť

Denso

Vytváří velmi jemný a hustý trávník středně zelené barvy. Je odolný proti napadení plísní sněžnou a listovými skvrnitostmi má vysokou toleranci k nízkému sečení na výšku 4 mm. Je vynikající jako monokultura, ale i ve směsích s kostřavou červenou pro použití především na golfových greenech.

Polana

Špičková odrůda psinečku obecného (tenkého) s vynikajícími výsledky v RSM seznamu doporučených odrůd. V systému hodnocení RSM byla vyhodnocena jako nejpomaleji rostoucí psineček s nejjemnější strukturou listové čepele ze všech zkoušených odrůd. Má využití nejen na golfových greenech, ale lze ji použít i do ostatních travních směsí, kterým dodá vysoký standard kvality. Velmi dobře odolává napadení rzí a kornatkou travní, a tím významně snižuje náklady na postřiky proti chorobám.

Vivaldi

Vhodný na všechny typy půd s vysokou tolerancí k nízkému sečení. Vytváří velmi jemný a hustý trávník středně zelené barvy. Je odolný proti napadení plísní sněžnou a listovými skvrnitostmi. Dosahuje minimálních denních přírůstků, je tzv. „100% Short growth“. Je vynikající jako monokultura, ale i ve směsích s kostřavou červenou pro použití především na golfových greenech.