buy window 10 key online Here you will get the 100% Genuine Windows 10 Product Activation Keys, Office 2016 Product Keys. Windows 8.1 Product keys are on promotion buywindows10key Windows 10 Home Key Office Professional Key sale buy Office Professional 2013 Key http://www.productkeysale.com buy cheap windows 10 key buy cheap office 2016 key buy cheap office 2013 key purchase Windows 10 Professional key

lipnice luční

(Poa pratensis)
Poa pratensis
Poa pratensis

Obecná charakteristika:

  • Velmi nízká, výběžkatá tráva vytvářející podzemní výběžky
  • Čepel 2–6 mm široká (liší se podle odrůdy)
  • Vytrvalost v porostu 6–8 let (záleží na stanovišti a zátěži porostu)
  • Doba klíčení osiva 15–25 dnů, v závislosti na podmínkách
  • Vytváří velmi hustý travní drn (podmínkou je intenzivně kosený trávník)
  • Předností je vysoká regenerační schopnost po poškození
  • Dobře odolává zimnímu vymrzání a dlouhodobým letním suchům
  • Nevýhodou je citlivost na listové rzi (např. rez travní, padlí travní)
  • Vyžaduje časté sečení na výšku 25–35 mm (v závislosti na stanovišti a odrůdě)
  • Využívá se pro sportovní trávníky na drahách a odpalištích golfových hřišť


Julius

Vytváří velmi hustý, nízký a jemný trávník středně zelené barvy s využitím především pro sportovní trávníky s rychlou schopností regenerace. Velmi dobře snáší letní sucha a zimní holomrazy.

Limousine

Světová jednička mezi lipnicemi lučními. Vytváří nízký, velmi hustý, jemný trávník tmavě zelené barvy. Je určená pro sportovní trávníky s vysokou tolerancí k zátěži a rychlou schopností regenerace. Velmi dobře odolává napadení plísní sněžnou, letním přísuškům a zimním holomrazům.

Miracle

Vynikající odrůda, která vytváří velmi nízký, hustý jemný trávník středně až tmavě zelené barvy, s využitím především pro sportovní trávníky. Tato odrůda má vysokou toleranci k zátěži s rychlou schopností regenerace. Je odolná proti napadení plísní sněžnou, letním přísuškům a holomrazům.