lipnice luční

(Poa pratensis)
Poa pratensis
Poa pratensis

Obecná charakteristika:

  • Velmi nízká, výběžkatá tráva vytvářející podzemní výběžky
  • Čepel 2–6 mm široká (liší se podle odrůdy)
  • Vytrvalost v porostu 6–8 let (záleží na stanovišti a zátěži porostu)
  • Doba klíčení osiva 15–25 dnů, v závislosti na podmínkách
  • Vytváří velmi hustý travní drn (podmínkou je intenzivně kosený trávník)
  • Předností je vysoká regenerační schopnost po poškození
  • Dobře odolává zimnímu vymrzání a dlouhodobým letním suchům
  • Nevýhodou je citlivost na listové rzi (např. rez travní, padlí travní)
  • Vyžaduje časté sečení na výšku 25–35 mm (v závislosti na stanovišti a odrůdě)
  • Využívá se pro sportovní trávníky na drahách a odpalištích golfových hřišť


Julius

Vytváří velmi hustý, nízký a jemný trávník středně zelené barvy s využitím především pro sportovní trávníky s rychlou schopností regenerace. Velmi dobře snáší letní sucha a zimní holomrazy.

Limousine

Světová jednička mezi lipnicemi lučními. Vytváří nízký, velmi hustý, jemný trávník tmavě zelené barvy. Je určená pro sportovní trávníky s vysokou tolerancí k zátěži a rychlou schopností regenerace. Velmi dobře odolává napadení plísní sněžnou, letním přísuškům a zimním holomrazům.

Miracle

Vynikající odrůda, která vytváří velmi nízký, hustý jemný trávník středně až tmavě zelené barvy, s využitím především pro sportovní trávníky. Tato odrůda má vysokou toleranci k zátěži s rychlou schopností regenerace. Je odolná proti napadení plísní sněžnou, letním přísuškům a holomrazům.