Choroby trávníků

Nejrozšířenější choroby trávníků a opatření k jejich omezení

Sněžná světlorůžová plísňovitost trav (Monographella nivalis)

Plíseň sněžná (Fusarium nivale)

Původní název: plíseň sněžná

Travní rostliny odumírají na ploše kruhovitého, elipsovitého či nepravidelného tvaru. Jsou pokryty myceliem bělavé nebo narůžovělé barvy. Choroba se projevuje hlavně na jaře po roztání sněhu. Příčinou je především neodklizená organická hmota, sníh na nezamrzlé zemi, zhutnělý půdní povrch a nadbytek dusíku na podzim. Silnější výskyt je na zastíněných místech. Trávník má nahnědlou nebo hnědou barvu a velmi pomalu regeneruje.

Opatření: odumřelou hmotu opatrně vyhrabeme a přihnojíme ledkem vápenatým nebo ledkem amonným s vápencem. V případě silného napadení provedeme fungicidní ošetření.

Sněžná tyfulová plísňovitost trav (Typhula incarnata)

Paluška travní (Typhula incarnata)

Původní název: paluška travní

Na jaře po roztání sněhu se objevují různě veliké hnědavé skvrny, jejichž barva se mění na šedou až bílou. Příčinou rozvoje choroby je dlouhodobě ležící sníh, teploty 0–10 stupňů Celsia a vysoká vzdušná vlhkost. Množství stařiny vytváří rovněž pro rozvoj choroby příznivé mikroklima.

Opatření: odumřelou hmotu opatrně vyhrabeme a přihnojíme ledkem vápenatým nebo ledkem amonným s vápencem. V případě silného napadení provedeme fungicidní ošetření.

Padlí trav (Blumeria graminis)

Padlí travní (Blumeria graminis)

Původní název: padlí travní

Na listech trav se ve vegetaci vytváří bělavý moučnatý povlak, který přechází do rozsáhlejších hnědavých skvrn. Listy postupně odumírají. Příčinou jsou přehoustlé a extenzivně sekané porosty, vysoká vzdušná vlhkost a zastíněné polohy.

Opatření: pěstování odolných odrůd, vyrovnaná výživa a časté sečení omezují rozšiřování choroby. V případě silného výskytu provedeme fungicidní ošetření.

Korunkatá rzivost trav (Puccinia coronata Corda)

Rez korunkatá (Puccinia coronata Corda)

Původní název: rez korunkatá

Na listech se objevují žluté a oranžové prášivé kupky doprovázené chlorózami a nekrózami, které jsou vystřídány černými lesklými skvrnami. Postupně dochází k destrukci listových tkání. Příčinou je extenzivní sečení travních porostů, nedostatečná výživa, vysoká teplota a vzdušná vlhkost.

Opatření: k omezení choroby přispívá vyrovnaná výživa a častější sečení.

Černá rzivost trav (Puccinia graminis)

Rez travní (Puccinia graminis)

Původní název: rez travní

V okolí kolének a na spodní části stébel se objevují tmavě rezavé prášivé puchýřky letních výtrusů, později se objevují zimní výtrusy tmavě černé a vypouklé. Postupně dochází k narušování pletiv, zkrucování a zasychání listů. Příčinou jsou extenzivně ošetřované porosty časté rosy a dešťové srážky za vyšších teplot.

Opatření: chorobu můžeme omezit prováděním závlahy jen ve večerních hodinách.

Červená nitkovitost trav (Laetisaria fuciformis)

Kornatka travní (Laetisaria fuciformis)

Původní název: kornatka travní

Na travnaté ploše se objevují nepravidelné skvrny, které později žloutnou a dostávají ryze slámovitou barvu. Při vyšší vlhkosti se objevují růžově zbarvené chomáčky vzdušného mycelia. Choroba se projevuje většinou na podzim. Příčinou je nedostatečná výživa dusíkem, dlouhodobé zamokření a časté mlhy.

Opatření: k omezení choroby přispívá pravidelná a vyrovnaná výživa, prořezávání trávníků, případně ošetření fungicidy.

Čarodějná kruhovitost trav (Marasmius oreades)

Čarodějné kruhy (Marasmius oreades)

Původní název: čarodějné kruhy

Houby z řádu Basiodiomycetes se vyskytují především ve starších trávnících, na chudých a písčitých půdách na silně utužených půdách a bývalých lesních půdách. Vyskytují se v podobě tmavě zelených kružnic s nadbytkem dusíku z rozkladu dřevní hmoty, nebo ve formě odumřelé travní zóny s bělavým myceliem v půdě či ve formě kruhů plodnic.

Opatření: chorobu likvidujeme výměnou půdy v orničním profilu o dostatečné šířce a novým osetím travní směsí.