Sportovní trávníky

Odrůdy travních osiv pro jednotlivé části sportovních trávníků vybíráme na základě výsledků testů německé FLL a k porovnávání s těmito výsledky využíváme STRI testů (Sport Turf Research Institut) z Anglie. Pro ještě dokonalejší srovnání v půdně-klimatických podmínkách České republiky odrůdy sledujeme ve vlastních ukázkových pokusech.

Travní směsi a travní osiva pro jednotlivé části sportovních trávníků pod obchodním označením Greenkeeper nabízíme v 5 kg, 10 kg a 25 kg papírových pytlích.