AROS-osiva Golf Cup 2015

AROS-osiva Golf Cup 2015

První říjnový den se na poděbradském mistrovském hřišti již posedmé za sebou konal AROS-osiva Golf Cup. Celodenní program tradičně zahrnul odborné přednášky, venkovní prezentaci profesionální techniky pro trávníky a golfový turnaj.

Pro svoji přednášku zvolil doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. (zastupující Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen) název Semenářství trav, zejména s ohledem na trávníkové odrůdy. Na něj navázal za pořádající společnost AROS-osiva Ing. Jiří Novotný přednáškou Regenerace trávníků na podzim. Venkovní prezentace proběhla v režii společnosti Ittec, resp. jejich zástupců Ing. Pavla Stejskala a Bronislava Hrušky.

Turnaj na 18 jamek

Turnaj, který byl hrán na 18 jamek (canon start, hrací systém Stableford, kategorie A 0–27 a B 27,1–54, vložená soutěž Nearest to the Pin), provázelo ideální golfové počasí. Není divu, že odevzdaným score kartám nejlepších hráčů z 35členého startovního pole slušelo i několik birdies (na 3., 4., 7., 12. a 18. jamce). Kategorii A vyhrál českolipský Zdeněk Červený výkonem 40 stablf. bodů, kategorii B opanoval Tomáš Kleint z GSNKU (42). Vloženou soutěž Nearest to the Pin vyhrál Jan Štaidl (CESGK) za povedený úder na 129 m dlouhé tříparové jamce č. 9, po kterém skončil míček ve vzdálenosti 4,96 m od vlajky.

Není trávník jako trávník

„Výsev správný, sen náš dávný, špatná setba, otců kletba“ – legendárním výrokem V. Klofery uvedl Bohumír Cagaš svoji přednášku, ve které konstatoval, že technologie výroby trávníkových odrůd se zásadně neliší od výroby trav pro účely pícní. Druhy a odrůdy využívané v trávníkářství však mají řadu zvláštností, kterými mohou technologii sklizně ovlivnit, např. nižší vzrůst, pozdnost a nižší semenářský výnos. Součástí správné setby je správná volba vhodné směsi travních semen od vhodných odrůd. Nevhodné složení směsí často přetrvává bohužel i dnes, třeba v podobě starší městské zeleně.

Kategorizace trávníků podle ČSN 839031
(Pozn.: neřeší druhovou skladbu)

1. Parterový (okrasný), vlastnosti – hustý kobercový trávník z jemnolistých trav, nízká zatížitelnost
2. Parkový (rekreační), střední zatížitelnost, odolný proti suchu
3. Sportovní (zátěžový), celoročně vysoká zatížitelnost
4. Krajinný (extenzivní), široké spektrum použití

Členění trávníkových směsí podle RSM 2015 /Regel-Saatgut-Mischungen Rasen/
(Pozn.: řeší skladbu i velikost výsevku dle kategorií)

1. Trávníky okrasné
2. Trávníky užitkové
3. Trávníky sportovní
4. Trávníky golfové
5. Trávníky parkovací
6. Extenzivní střešní ozelenění
7. Krajinné trávníky
8. Biotopní plochy

Hlavní požadavky na trávníkové odrůdy:

 • Odolnost vůči namáhání např. sešlapávání hráči a poškození sportovním náčiním
 • Dobré obrůstání a rychlá regenerace
 • Odolnost vůči nedostatku vody
 • Odolnost vůči specializovaným (nitkovitost, antraknóza) či nespecializovaným chorobám (rzivosti, padlí) a škůdcům (endo)
 • Malý nárůst hmoty
 • Specifické vlastnosti (barva, textura)

Produkce semen a šlechtění trávníkových odrůd trav je od začátku 80 let. (prof. Bureš) nedílnou součástí travního semenářství. „Počet trávníkových odrůd v poměru k pícním narůstá, musíme si zvykat i na výrobu netradičních druhů jako je např. Festulolium (kříženec jílku mnohokvětého a kostřavy luční). Pro výrobu některých druhů (např. jílky) máme srovnatelné půdně klimatické podmínky, což dokazují výsledky některých pěstitelských podniků, například z Valašska,“ prohlásil Bohumír Cagaš. Víceleté kultury trav jsou zlepšujícím a protierozním prvkem v podmínkách současného měnícího se klimatu.

Rok 2015 – rok trávníkových zvláštností a překvapení

„Změny klimatu vedou ke změně myšlení. A tyto změny se nevyhýbají ani šlechtění nových odrůd. Proč přemýšlet novým směrem?“ – zeptal se ve své přednášce Jiří Novotný. „Zajisté proto, že se nedostatek vody stává stále více aktuálním, navíc jde o drahou komoditu. Jen ten, kdo má vodu např. díky levnému a dobře přístupnému přírodnímu zdroji, může dosáhnout na exkluzivní trávník.“ Nedostatek vláhy vede k menší odnožovací schopnosti travních rostlin, redukci kořenové soustavy, menší asimilační ploše, velkému množství odumřelé travní hmoty a nežádoucímu rozvoji dvouděložných plevelů.

S regenerací trávníků na podzim by se mělo začít již v srpnu. Vhodná hnojiva pro nutné zásahy kvůli obnově trávníků jsou STARTER, POWER a WINTER. Za doplňkové zásahy přitom Jiří Novotný označil vertikutaci, pískování, aerifikaci a závlahu. Diskusi podle něj zaslouží porovnání územních teplot a srážek 2013 až 2015, nový fenomén – tzv. chlazení trávníku a také přínos biotopní květnaté louky, která představuje moderní alternativu k intenzivně udržovaným trávníkům.

Vlastnosti trávníku budoucnosti:

 • Trávník bez nároku na závlahu
 • Bez nároků na minerální hnojiva
 • Stále zelený (po celé vegetační období)
 • Odolný vůči zaplevelení
 • Odolný vůči chorobám

Co to znamená ekologický trávník, tedy šetrný k životnímu prostředí? Takový, který je založený z travních druhů splňující výše popsané nároky. Jiří Novotný: „Z firemního portfolia lze za ekologický trávník považovat naši unikátní travní směs BABY GRASS, která obsahuje speciálně vyšlechtěný drobnolistý jetel bílý. Spolu s ostatními odrůdami trav ve směsi vytváří stále zelený, zátěži odolný, hustý trávník, který významně omezuje rozvoj plevelů a současně odolává houbovým chorobám. Výhodou je i to, že jetel bílý na sebe dokáže vázat vzdušný dusík, který je nezbytný pro výživu a dobrou kondici trávníku.“ BABY GRASS je vhodná k použití jak pro nové výsevy, tak i pro dosev stávajícího trávníku, a to nejen v zahradách rodinných domů.

Česká výrobně-obchodní společnost AROS-osiva slaví letos 25 let na trhu s osivy. Vydařený poděbradský golfový turnaj jednoho z našich největších producentů travních směsí do slavnostního rámce skvěle zapadnul. Ať žije AROS-osiva Golf Cup 2016!


Video z turnaje najdete zde.

Autor: PhDr. Luboš Procházka, časopis Green 3/2015Vloženo: 02.11.2015