AROS-osiva Golf Cup 2014 opět v Poděbradech

AROS-osiva Golf Cup 2014

„Kdo s čím zachází, s tím také schází“, tvrdí jedno přísloví.

V případě akce AROS-osiva Golf Cup 2014, můžeme toto pořekadlo modifikovat do životnější verze. Kdo se stará o trávník, měl by zcela jistě rozumět i hře na něm provozované. V lepším případě by také danou hru měl umět hrát a to by mu na rozdíl od uvedeného přísloví mělo přinést užitek. I proto program tradičního setkání pracovníků firmy AROS-osiva s jejími zákazníky na závěr vegetačního roku byl vybalancován „padesát na padesát“. První část celodenního programu byla věnována odbornému programu, druhá pak vlastní hře na golfovém hřišti Golf Clubu Poděbrady. A to již tradičně.

Neobvyklé partnerství

Stejně tradičním přednášejícím byl i tentokrát doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc., který pro svoji přednášku zvolil originální název „Neobvyklé partnerství“. Ač zněl název přednášky dvojsmyslně, šlo o zcela běžnou záležitost každodenního setkávání trav a hub. V daném případě měl přednášející na mysli obdobu toho, co je nám známo již od studentských let pod pojmem mykorhiza. Mykorhiza je symbiotické soužití hub s kořeny vyšších rostlin. Jedná se o oboustranně prospěšný, ale hlavně rovnovážný stav.

Novým partnerstvím zjištěným v 80. letech minulého století je koexistence endofytů rodu Neotyphodium, čeledi Clavicipitaceae s hlavními hostiteli Festuca spp. a Lolium spp. Endofyté žijí v mezibuněčných prostorách a neovlivňují vzhled rostlin. Šíří se semeny a škodí produkcí toxických alkaloidů (námelové alkaloidy, indol, diterpeny, loliiny, peramin). Detekce endofytů je možná pouze laboratorně (např. Elisa testem). Velkým problémem je poznání zda se jedná o živé, či neživé endofyty.
Hostoricky největší problémy pocházejí již z 60. let minulého století z USA. Tehdy byly definovány jako „toxické pastviny“ ty, které způsobovaly zdravotní problémy hovězího dobytka pasoucího se na monokulturách kostřavy rákosovité. Zdravotní problémy se projevovaly kulhavostí a nízkými přírůstky, zvláště při spásání kostřavy rákosovité odrůdy Kentucky 31. Hospodářský dopad byl tehdy obrovský (cca 300 mil. USD za rok). Celá tato nepříjemná záležitost, byla řešena nejen likvidací uvedených pastvin s vysokým podílem trav obsahujících endofyty, ale také výrazným obratem ve šlechtění trav.

Obrat ve šlechtění

Obrat ve šlechtění lze charakterizovat jako změnu od fytopatologické záležitosti v kauzu šlechtitelskou. Nově se přistupuje ke šlechtění bez endofytních odrůd na straně jedné, na straně druhé k využití endofytů a rostlin. Trávy s endofyty jsou totiž více vytrvalé a odolnější vůči biotickému (hmyz, houbové choroby) i abiotickému stresu (sucho). Jedná se o druhy Neotyphodium coenophialum, Neotyphodium lolii, Neotyphodium uncinatum a další. Potvrzením tohoto trendu je skutečnost, že i v ČR stoupá podíl travních odrůd s endofyty zapsaných ve Státní odrůdové knize. Jsme tak svědky nebývalého využití endofytních odrůd a současně i zavádění endofytů do nových odrůd.
Na závěr prezentace uvedl Bohumír Cagaš perličku. Na Novém Zélandu jsou díky zde vyšlechtěným endofytním odrůdám trav osévána tamní letiště travami, které odpuzují ptáky! Je tedy zřejmé, že neobvyklé partnerství má před sebou netušené možnosti a zcela jistě perspektivu.

Ekologické trávníky a květnaté louky

Ekologické trávníky a květnaté louky byly tématem přednášky Ing. Radima Šmídka, pracovníka společnosti AROS-osiva s.r.o. Přednášející označil ekologické trávníky za „trávníky 21. století“. Tím důvodem je podle jeho názoru problém s obecným nedostatkem vody. Vody je a bude nedostatek a navíc se jedná o cenově stále dražší komoditu. Trávník budoucnosti přednášející definoval jako trávník bez nároků na závlahu a minerální hnojiva, odolný vůči plevelům i chorobám, navíc stále zelený po celé vegetační období. Tyto náročné požadavky bude schopen splnit ekologický trávník, v němž kromě travních druhů vyhovujícím náročným požadavkům budou zastoupeny jako alternativní druhy jetel plazivý a kostřava rákosovitá.

Pro daný účel společnost AROS-osiva nabízí tři alternativní travní směsi:

1) směs s jetelem plazivým (s mikrojetelem) – označená jako BABY GRASS®

  • jílek vytrvalý – 40 %
  • kostřava červená výběžkatá – 20 %
  • kostřava červená trsnatá – 20 %
  • lipnice luční – 15 %
  • jetel plazivý (mikrojetel) – 5 %

2) směs s kostřavou rákosovitou

  • kostřava rákosovitá – 70 %
  • jílek vytrvalý – 25 %
  • lipnice luční – 5 %

3) monokultura

  • kostřava rákosovitá – 100 %

Další alternativou „stále“ zeleného travního porostu bez velkého nároku na údržbu jsou tzv. biotopní květnaté louky, které zachovávají princip volné přírody. Jedná se o společenství trav, lučních květin a bylin, které potěší nejen milovníka přírody pestrou barevnou škálou květů, ale jsou přínosem i pro řadu opylovačů, včetně včel. V nabídce společnosti AROS-osiva se jedná o dvě směsi s obchodním označením květnatá louka GL01 (pro mezofytní stanoviště) a květnatá louka GL02 (pro výsušná stanoviště). Obě směsi, lze vysévat na všech typech půd, nevyžadují žádné přihnojování minerálními hnojivy. Sečení se provádí jedenkrát, maximálně třikrát ročně.

Venkovní prezentace

Venkovní prezentace společnosti ITTEC se soustředila na prezentaci malé části bohatého sortimentu této firmy. Největší zájem vzbudily dva stroje. Prvním byl nový model sekačky drah Jacobsen LF570 4WD. Ještě více všechny přítomné zaujala ukázka činnosti válce greenů Tru-Turf RS48-11C se záběrem 120 cm a pracovní rychlostí až 18 km/hod.

AROS-osiva Golf Cup 2014 na 18 jamek

Golfový turnaj se konal za teplého podzimního počasí pod sluncem zalitou oblohou. Z celkového počtu 52 účastníků celé akce se vlastní hry na golfovém pažitu zúčastnilo 33 hráčů. V již VI. ročníku turnaje společnosti AROS-osiva si s poděbradskou osmnáctkou letos nejlépe poradilo těchto šest hráčů v pořadí:

1. Pavel Fidler (GCCPG)
2. František Fidler (GCCPG)
3. Martin Sommer (GKZBR)
4. Jaroslav Kuracina (GCCMS)
5. Karel Nový (GCPDY)
6. Milan Rak (GCCMS)

I letos je třeba ocenit hladký průběh programu celého dne, organizační a časové nasazení obchodního manažera a jednatele firmy AROS-osiva Ing. Aloise Rameše, jr., stejně jako příjemnou atmosféru provázející celodenní konání. Stejně jako v minulém ročníku měla společnost AROS-osiva šťastnou ruku jak ve volbě termínu, tak i objednávce ideálního golfového počasí.


Video z turnaje najdete zde.

Autor: Ing. Michal Vokřál, CSc., časopis Vše pro zeleň 4/2014Vloženo: 22.12.2014